Tag

เที่ยวเกาะรอก
เกาะรอก
เกาะรอก เกาะรอก   ตั้งอยู่ในน่านน้ำทะเลกระบี่ที่เชื่อมต่อทะเลตรัง ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะรอกประกอบด้วย 2 เกาะคือ เกาะรอกใน และเกาะรอกนอก ด้านที่หันหน้าเข้าหา...
Read More
Call Now Button