Tag

ดำน้ำ
เกาะรอก
เกาะรอก เกาะรอก   ตั้งอยู่ในน่านน้ำทะเลกระบี่ที่เชื่อมต่อทะเลตรัง ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะรอกประกอบด้วย 2 เกาะคือ เกาะรอกใน และเกาะรอกนอก ด้านที่หันหน้าเข้าหา...
Read More
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก “ ทะเลแหวก ” แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ จ.กระบี่ ที่ถูกขนานนามให้เป็น  Unseen Thailand  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอันเนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน  ยามน้ำลดที่พัดพาเอาเม็ดทรายม...
Read More
Call Now Button