Lion Air Flash Sale 13-16 ธันวาคม 2561

 

⚡⚡FLASH SALE 4 วันเท่านั้น⚡⚡
โปรโมชั่นสุดแรงลดต่อเนื่อง 4 วัน ราคาพิเศษทุกเส้นทางบิน เส้นทางบินภายในประเทศ ราคาเริ่มต้นเพียง 650 บาท พร้อมรวมน้ำหนักสัมภาระ 10 กก. และเส้นทางบินระหว่างประเทศ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,350 บาท รวมน้ำหนักสัมภาระ 20 กก. และรวมค่าธรรมเนียมในการจอง ใครมีแพลนเที่ยวช่วงนี้ รีบไปจองกันเลยนะครับ เดินทางได้ถึงปีหน้า

จองเลย

 

สำรองที่นั่ง: 13-16 ธันวาคม 2561
เดินทาง: 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

สิทธิพิเศษของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
✔ ราคารวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
✔ ราคารวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 10 กก.
(เส้นทางบินภายในประเทศ)
✔ ราคารวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
(เส้นทางบินระหว่างประเทศ)
✔ ราคารวมน้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

ราคาโปรโมชั่นอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

#thailionair #ไทยไลอ้อนแอร์ #lionairthai #FreedomToFly

Leave a Reply

Call Now Button